Effektiva överfallslarm

Effektiva överfallslarm

När man tittar på säkerhetsaspekter av sin verksamhet är överfallslarm någonting som ofta kommer oförtjänt långt ner i listan över åtgärder. Det finns en tendens att i första hand fokusera på delen av dygnet när ingen vistas i lokalerna. Förvisso är detta förklarligt i och med att inbrott snabbast kan ske under dessa tider. Samtidigt är oväntade brott ofta de svåraste att skydda sig emot. Under tider då en verksamhet är i full gång, an man inte tillsluta lokalen på samma sätt som när man gått för dagen. Ytterligare en aspekt är att de människor som finns i fastigheten måste känna sig trygga. Om man inte kan erbjuda säkerhet och trygghet, finns det en hel del kvar att göra! Ett snabbt och effektivt överfallslarm kan förändra hela situationen över natt. De larmfunktioner och den skärpa som finns i dagens överfallslarm är obeskrivligt bättre än vad som användes för några år sedan. Med hjälp av dessa larmanordningar kan personalen på plats känna sig säkra på att det finns förstärkning inom räckhåll oavsett när man behöver.

Avskräcka och avbryta

Även de mest förhärdade tjuvar har bättre saker för sig än att sitta inlåsta. Ett bra larmsystem och snabba responstider är därför någonting som kan avskräcka en hel del! Ett överfallslarm är dock unikt så till vida att detta endast är till för att användas när situationen redan är ohållbar. Vid ett hot eller rån kan överfallslarm innebära en chans att kalla på hjälp tillräckligt snabbt för att orosstiftare skall kunna gripas på bar gärning eller flyende fot.

Inte bara vid stöld

Även om överfallslarm ofta förknippas med rån och inbrott, finns det en rad arbetsplatser som är i behov av överfallslarm även om inga värdeföremål finns i lokalerna. Inte minst gäller det myndigheter som skatteverk eller kronofogdemyndighet. Det finns genom historien en rad hot och incidenter som kanske skulle ha kunnat undvikas om man haft bättre säkerhetsförberedelser. Nu för tiden är det en helt annan säkerhetsmedvetenhet även i offentliga förvaltningar och överfallslarm är vanligt både i fast och mobil form.

Att sätta sig in i vilka möjligheter som finns tillgängliga ger bra information om hur man skall kunna gå vidare. En dialog med säkerhetsföretag som erbjuder överfallslarm ger all fakta som krävs för att man skall kunna ta fram den tjänst som krävs för de situationer det är fråga om att hantera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *