Stärker infraröd bastu immunförsvaret?

Basta i en infraröd bastu 30 till 40 minuter per dag och förbättra ditt immunförsvar! Så marknadsförs i alla fall dessa bastumodeller och med artiklar presenteras varför infraröd bastu är så bra för hälsan. En återförsäljare anger exempelvis de faktorer som nämns nedan.

1.    Stimulerar energi

En infraröd bastu värmer upp de som sitter i bastun på ett annat sätt en klassisk bastu. Detta genom att strålningen gör att huden blir varm. En klassisk bastu värmer istället upp luften i rummet. Genom att de värmer på olika sätt skapas även olika hälsofördelar.

En fördel med infraröd bastu anges vara att den stimulerar energin som finns på cellnivå. Detta i sin tur resulterar i att produktionen av vita blodkroppar ökar.

2.    Vita blodkroppars funktion

Vita blodkroppar är kroppens ”försvarare”. Det är dessa som kämpar emot infektioner genom att aktivera immunsystemet. Genom att öka produktionen av vita blodkroppar kan därmed immunförsvaret stärkas.

Enligt artikeln är infraröd bastu, utifrån denna punkt, mer hälsosam än en klassisk modell just på grund av den ökade produktionen av vita blodkroppar.

Minskad stress – oavsett klassisk eller infraröd bastu

Immunförsvaret påverkas även negativt om en person är långvarigt stressad. Ett sätt att få ner stressnivå – och därmed stabilisera utvecklingen är att basta. Självklart är det olika vad människor behöver för att få ner stress men många anser att bastu är ett effektivt sätt.

Här spelar det däremot ingen roll om det är en infraröd bastu eller en med aggregat. Den värmer, skapar avslappning och minskar stressen. Att basta en gång per dag kan på detta sätt även påverka hälsan långsiktigt. Däremot finns det en skillnad (som nämns av återförsäljaren)

Infraröd värme anges öka hormonet Oxytocin. Detta hormon kan i sin tur kan minska mängden av kortisol samt seratonin. Med andra ord kan det finnas en unik fördel med dessa modeller.

  • Stressdämpande på grund av värmen
  • Stressdämpande på grund av oxytocin

Alltid i kombination med andra åtgärder

Att bada infrarött kan alltså påverka en persons stress och immunförsvar. Men att förlita sig enbart på denna åtgärd är fel väg att gå. Det är ett komplement till en ändrad livsstil där stressnivåerna överlag minskas. I grunden handlar det om att hitta en balans och grundnivå på:

  • Kost
  • Vila
  • Sömn
  • Motion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *